Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Orava » okres Dolný Kubín » turistika » miesto

Miesto, okres Dolný Kubín

Miesto v okres Dolný Kubín

V okres Dolný Kubín sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Dolný Kubín:, 1 z 17

Nad Dielcom, Nižná Roveň, Beňovolehotský, Lániky, Malý Bysterec, Záhumnice, Poruba - Gecel, Sedlisko, Pod Kosiskom, Pod Vornice i pod medzu, Kurienkovy, Kúty, Močiar, Piatková, Stodolisko, Nad Mostiskom, Horná roveň, Plačiská, Srňacie, Zábrež, Staré Lazy, Sihoť, Likavka, Jóbova ráztoka, Vrchvarta, Novoť, Dolina, Gajdošov vrch, Za parkanmi, Chotár, Magura, Háj, Za cmiterom, Pod lipkou, Nad baňou, Slameník, Skalka, Za Segiňom, Hrádok u cmitera, Hubková Skalka, Pod Stráňami, Seč, Horné pole, Dolné pole, V kruhu, Vŕštek pod Holubovým, Dlhé hony, Doliny, Za rybníkom, Lúžky, Pod Stáňami, Repiská, Pod Laštekom, Sázalka, Hliny, Pavlovka, Baňa, Nad Hrádkom, Lúžková Skalka, Na doline

Miesto, okres Dolný Kubín:, 2 z 17

Stará tehelňa, Horička, Kotelnica, Leštinské, Starý cintorín, Zvonica, Rybník, Štepnica, Chodáci vrštek, Pod Slanou vodou, Hlboké, Záhrabová, Chmeťovka, Pod Muráňom, Roveň, Košariská, Nad Pekárkou, Výhon, Zápotočie, Pekárka, Zápotočie, Panské záhrady, Horné záhrady, Záhumenice, Hýlovské, Pálenice, Stodôlky, Pridavky, Hrady, Dolné záhrady, Štvrte, Záskalie, Nižné Slivkule, Spišáková, Grúne, Malá Petrová, Petrová, Sokol, Bystrička, Hôrka, Šibenice, Rovienky, Rovná hora, Demkovská, Kozínska, Kostolec, Na rovni, Rovienky, Niže Revišného, Skalica, Nad pastierňou, Pri Končitom, Závoz, Proti Skalici, Laz, Ráztoky, Pod Pálenicou, Úboče, Kiškovie, Skalky

Miesto, okres Dolný Kubín:, 3 z 17

Paseka, Hlboký, Jefirny, Sokol, Jarok, Sihoť, Žilovo, Skalica, Za Dielom, Laz, Rozdiely, Humienec, Ponad Sedlisko, Brestoviny, Podlázok, Močiare, Roveň, Stráne a Lány, Stodolisko, Cepková, Rokytník, Háj, PodDielom, Šujovo, Hrúzova Jama, Ústranec a snoža, Bláhovo, Za brodom, Pasiečka, Pánsky Laz, Blatiny, Na hore, Čertáš, Pod Skalicou, Na Laze, Bielikovo, Poľana, Šindlárovo, Diel, Dolina, Pod Hájom, Úboč, Priečno, Koprová, Suroviny, Sedlo, Zásuštie, Do Doliny, Plav, Kušnérikovo, Kamenisté, Barina jamka, Kuhajdovo, Za Žiarik, Hrickov Laz, Za Lejšinu, Roveca, Višovca, Volárky, Klinkova dolina

Miesto, okres Dolný Kubín:, 4 z 17

Daukovo, Čerťaž, Dolina, Nad Benkovym, Pod Behárovo, Túrova dolina, Abramovo, Rakytiny, Krivé hony, Rovence, Nad Okrúhlicou, Hrickova dolina, Sihoť, Škripňová, Smrekové kúty, Lážťok, Nad Hriadkovou dolinou, Lázok, Matlákovo, Pod Abramovo, Boháčov Žiar, Za Dolinky, Žiarik, Hore koncové, Nad Brehy, Nové diely, Nad Rakytiny, Žiar, Pod Kýčerov, Pod Háj, Do Črchliska, Brežisko, Pod Brnovo, Dolinky, Pod Leštinami, Hlboké, Halaškova úboč, Zadné hony, Ráztoky, Hrady, Pleciská, Benkovo, Nad Daukovým, Nad Kiziskmi, Nad Piatkovou, Močiare, Šindlovo, Predné lány, Obločnica, Priekopa, Šnôrová, Pod priekostím, Pod kopcom, Zadné lány, Črchliská, Pod Kováčovou, Dolinka, Klin, Dolina, Tomkovo Stodolisko

Miesto, okres Dolný Kubín:, 5 z 17

Grapy a Polianky, Bobková Čršĺa, Brečkovo, Roveň Vyšná, Rakytník, Uvažiská, Pod Bobkovým, Za červenou skalou, Bučiny, Kotelnica, Turikovo, Táborisko, Laz za vodou, Račová, Starý laz, Andrášov grúň, Jaloviarka, Paseka, Skalka, Pod vrchmi a skalkami, Pod Kýčerou, Hate, Súše, Poľana, Roveň, Hrúzov- laz Srňo, Za zárubou, Za grúňom a Drviská, Široká, Paseka, Racibor, Pod hate, Dielnice, Šlógy, Michalkovo, Fizuren, Štít, Hostovisko, Hate, Klince, Pálenica, Lieštiny, Vtáčnik, Paseka, Kopanice, Pod Grapy a Šindlárovo, Pod Zeleným, Doliny, Dolinova skalka, Bračkovo, Kýčera, Pod grúňom, Hlboká, Pod Pálenicou, Prikra, Oslisko, Za hutou, Vypálená, Hrbova skalka, Za ostrým vrchom

Miesto, okres Dolný Kubín:, 6 z 17

Malina, Dva pne, Liestiny, Za Stojkovom, Za Haj, Vrátno, Háj, Vasilov, Jasovo, Skalka, Magura, Tokárne, Za príslopom, Lázy, Benčekovo, Dolná Roveň, Horná stráň, Veľké Holice, Pavlašova jama, Smolenova, Podvrátno, Pod Magurou, Pod Pálenicami, Nový Laz, Lúčky, Dlhánsky Cickov, Zadné jamky, Zamianovo, Dolné Mláky, Horná Šubovka, Mikulovec, Filipovo, Turín, Studnička, Na Čakanove, Pod Húšťou, Vorzovka, Pod Bykmi, Sihoť, Nad Ráztokmi, Pod Grúňom, Merkovo, Kratiny, Za vyšným mlynom, Pod Košariskami, Predné jamky, Buča, Hlboká jama, Lazy, Za Skalicou, Stopňovo, Poza, Dolinky, Príslop, Húšť, Dubová skalka, Čurilovo, Polákovo, Pod Ráztokmi, Košariská

Miesto, okres Dolný Kubín:, 7 z 17

Mišicovo, Šloga, Podančík, Úšust, Uhlisko, Dielce, Repiská, Pod Lyscom, Horný kút, Dolinové brehy, Dolná stráň, Lány, Pod poľanou, Nad Skalkou, Stodolisko, Dlhá nad Oravou, Rapkov grúnik, Za Grúňom, Poľany, Za Kamenným grúnikom, Príkra, Za Banským, Makovisko, Nad Lánmi, Banské, Noviny, Migrovka, Za Migrovkou, Prostredné pole, Lúky, Kutiny, Chudovsko, Dlhá nad Oravou, Vŕšky, Horné Ovadovo, Stráň, Holovská dolinka, Trsteník, Poruba- Geceľ, Pod Limbou, Laz, Pálenice, Košarisko, Paseka, Za vápeničný jarok, Nad mohylkou, Pod horou, Skalica, Žiar, Havrané, Kulovisko, Osobité, Ostrý vrch, Brada, Horné Mláky, Sosniakov močiar, Za vodou, Dlhé, Jamy, Vŕšok

Miesto, okres Dolný Kubín:, 8 z 17

Žiarec, Sviňacia lazina, Valentová, Vápenica, Malý Mikulovec, Nad prievozmi, Kažený Laz, Rakytiny, Hate, Háje, Nové lazy, Javorová, Grúň, Ráztoky, Pištekovo, Za Kazovým dielom, Niže dediny, Vaňová, Pastovník, Do Zábrežského, Roveň od Gecele, Malé Holice, Nad jazom, Zadná Pálenica, Zadný Turínok, Pod borovinou, Dolné Ovadovo, Predný Turínok, Skalka, Medzi Košariskami, Pálenica, Pod Skalkou, Kakyč, Bielo, Črchľa, Šťukovka, Nad Ovsami, Eliaš, Pod bukovinou, Kolovratno, Kamence, Vŕštek, Za kostolom, Gašperovská, Vrchy, Dzurov laz, Pod Brestovou, Za Hlbokou, Nižný Kuník, Prietržná, Rajčina, Chmelience, Za grúň, Bartová, Pod Žiarom, Jelšovo, Brvenô, Janovie lazy, Hlaváčka, Tupá skala

Miesto, okres Dolný Kubín:, 9 z 17

Hôrka, Kobyláreň, Čremošné, Flajšová, Krišková, Šefranovo, Za lúkami, Dlhé zeme, Pálenice, Piesky, Povrazy, Patro, Tesné skaly, Pod kráčinami, Pod Kunovo, Dulová, Pod Homôľkou, Koncom do lúk, Za skalami, Predná Poľana, Vôkolná, Suchá dolina, Dolina Lomisko, Danielovec, Kapúnovo, Pravnačianka, Rajtovo, Pod Behárovom, Ulová, Peniažkovo, Brehy, Vrch Háj, Gregušova Poľana, Homola, Paseky, Pod viechami, Dvorisko, Široká, Sontagovské lúky dolné, Setiská, Vŕšky, Zemianske hony, Haraňovo, Sontagovské lúky horné, Hostovické, Dúbrava, Močiarik, Mrkvisko, Stodolisko, Oržiská, Grúň, Bratikovec, Solisko, Košariská, Za vodou, Rechtoríkovia, Laz, Pošmiharovo, Jamy, Orava

Miesto, okres Dolný Kubín:, 10 z 17

Roveň od Porubského, Cingo, Vasilovo, Jurčov vŕšok, Laziny, Hradisko, Za kaplicou, Rovienka, Krížova, Na chmelovú Obšívaných, Horná Ulová, Sontagovske lúky dolné, Hradská, Ráztoky, Za Vŕšky, Mokraď, Údol, Jažovce, Stráň, Nad Oravou, Dolinky, Novoty, Horica, Pod Hájom, Borovsko, Pod Hrádkom, Pod košiarom, Poza vŕšky, Rechtoríkova Poľana, Rovience, Pred Uhliskom, Stodôlky, Pusté, Ráztoka, Pivnička, Sihla, Pod Ulovou, Pod Brezovcom, Pod Veľkou chrasťou, Flajšová, Babin kút, Roveň, Kňažia, Uhlisko, V zrúbanom, Jelšava, Hrady od vody, Ploština, Košiarky, Mláka, Kurienkovský, Kubaňovo, Predné hony, Brestová, Čerťaž, Pastva, Švanárovo, Za Mokrábovom, Prieková, grap

Miesto, okres Dolný Kubín:, 11 z 17

Zadné hony, Roveň, Košariska, Jama, Sverebcovo, Jančovie lúky, Na laz, Pod Zárubami, Pošmihárovo, Pod Blatá, Závada, Pod horou, Pltisko, Háj, Klince, Brodok, Marušnici, Pod vtáčnikom, Hrab, Pavlíkovo, Nad kostolom, Gavlakovská úboč, Boďova Poľana, Vlčia jama, Hore koncová, Hôĺka, Fľak, Pod bučinou, Brveník, Za Malinsko, Uhliská, Chlievno, Valecké, Polana, Paseka, Priepore, Zemianske Uhlisko, Rosánovo, Kríže, Potok Kolesovo, Hunkovo, Polianka, Baäa, Dielnice, Ostrý vrch, Košariská, U pivničiarov, Kúty, Nad židovským cintorínom, Nezník, Hlinický vŕštek, Ploština, Dolu grúňom, Záhumenice, Skalka, Sihoť, Biela voda, Za Magurou, Pod Zárubou, Blážovo

Miesto, okres Dolný Kubín:, 12 z 17

Pánsky les, Polákovo, Pod Zelenou, Červená skala, Rudné, Sekanýý háj, Suchý vrch, Za Martincovým, Pod Dielom, Kozinec-Krytošová, Vrchy, Kamenné, Dropov diel, Hoľa, Jamy, Koterce, Roveň, Mohylnice, Veľká lúka, Staškov, Medzi skalicami, Grúň, Pod ústrancom, Čelo, Božie muky, Pavlová, Do potokov, Havranský vrch, Kraviarsko, Fedorov, Mrzáčka, Stožok, Veľký Sám, Okrúlica, Hubkovo, Budzovské, Setisko, Danková, Na Martincovom, Bobišovie, Zraz, Pod môstkami, Bátkovské, Smejsová, Nad Úplzňou, Nad Hájom, Varečovské, Grapy, Čertovo koleso, Mníška, Veľká Havrania, Stanova jamka, Staré Lazy, Pri Revišnom, Kľúč, Za krúžkami, Plešivský Žiar, Pod cestou, Starý kvartieľ, Nad Bysterským

Miesto, okres Dolný Kubín:, 13 z 17

Dolné Žihľavy, Chrášteľovo, Na prepadlinách, Rakytník - Boky, Pod Kamenným, Široká dolina, Háj, Mlynová, Do Mlynovice, Jalová mohyla, Za vrch, Kúťanka, Mlynovica, Pred Lehotou, Za Jalovým, Kopanica, Ústranec, Parpuť, Pod Mníškov, Oblaznýk, Uhliská, Žlebovité, Pod Laštekom, Starý chodník, Proti geceľu, Kraversko, Pasienková Danková, Čachovo, Hriadky, Kút, Za dielničnou mohylou, Mikušova jama, Jalové, Magurka, Pod Skalicou, Riedky diel, Pasienok, Veterinárna nemocnica, Sakalovo, Nad ohradami, Do Žaškovských, Palačekovské, Krivé hony, Vrch Kozinec, Úplzeň, Hlboké košarisko, Kameň, Jamy, Jamy, Hlohová, Hríbik, Košarisko, Jasenia, Ondrejková, Pasienkový Hrádok, Prímostie, Pálenica, Záložnice, Jedlové, Čierťaž, Lopušné

Miesto, okres Dolný Kubín:, 14 z 17

Hnilický vŕštek, Pod Kýčerou, Pod Chrášteľovým, Zápač, Jastrabie, Kordošovo, Kaňov, Lazy, Podvornice, Hlboká, Havranský les, Dvojaká mohyla, Záložnica, Za pivovarom, Dudová, Lazy od Mlade, Klobučnô, Stráň, Zadné Jamy, Pri Parputi, Kade, Hliny vyše cesty, Pod Hryzňou, Kút, Tokaniská, Za prievalcom, Bzinská hoľa, Nezníkom, Kýčera, Roveň, Za Klinok, Plešivá - Balkán, U troch kopcov, Hladišova jama, Lán, Pod krutkovým, Dzurinovo, Dubovské lúky, Prostredný klin, Zákľučie, Za baňou, Čremoš, Doliny, Kýčera, Magura, Pod Hunkovým, Košariská, Hliny niže cesty, Nad Ostricou, Čierna mláka, Prašivník, Pod novými lazmi, Pod bučíkom, Banisko, Mlaď, Langurovo, Črchle, Medzi háje, Pálenička, Rakytinka

Miesto, okres Dolný Kubín:, 15 z 17

Košariská, Široký grúň, Červené, Pod skalou, Za vrchovou, Prte, Vyhnaná, Kozinec Laz, Rakytová, Pod Skalkou, Kozinec, Hoľa, Kubiznová, Nad močiarom, Suchánka, Pod Polákovským, Hony, Prýslop, Sená, Havrania, Pod Rohoľou, Kamenitá, Nad Majerom, Brestviny, Uhliská, Trlište, Záhumnie, Zákluky, Na Čistom, Veľká Fatra, Homôlka, Červená hlina, Predné doliny, Dedkovo, Nové lazy, Sihla, Pod Kýčerou, Do Ligasa, Vyšné Šramkovky, Vaňova dolina, Kapustnisko, Košariská od Mlade, Hate, Brdce, Klobučná, Na sedlo, pod Diel, Lazy, Háj, Hoľa, Na skale, Majerová, Šimove vŕšky, Pod topoľom, Maslová, Hájka, Kriváň, Richtárske, Hrádok, Kotelnice

Miesto, okres Dolný Kubín:, 16 z 17

Mahutov breh, Hlboké, Šibenice, Čereny, Krupová, Pod Pupovcom, Pod Mackovým, Na vŕšku, Medzihory, Valachovo, Pálenica, Pod Dielnicami, Babišovská, Lúčky, Potôčky, Za Suchánkou, Pred dúbravou, Pod Bukom, Lúčky za Veselovcom, Turanov, Kundovie Horička, Trošácke, Stožok, Jafirmy, Stred, Pred lazmi, Vrchdiel, Kameňolom, Roveň, Pupovec, Vrchovie, Dolná roveň, Borová, Lazy, Kubicová, Sviniarky, Čertova skala, Pod Pupovom, Sokolky, Staniská, Borodovo, Pod Hájom, Dolina pod Čiernym vrchom, Komorníčka, Háj, Kikirinda, Skalený kríž, Za Ždiarmi, Havranské, Vŕšky, Mäsárová, Prípor, Brodnianske lúky, Hrádok, Diel, Vysoká, Kyselov Laz, Kňazová, Spuštiak, Rakytina

Miesto, okres Dolný Kubín:, 17 z 17

Pod Rohom, Pod žriedlom, Pred kvartielom, Medzi skalkami, Biela voda, Brestová dolina, Pod Kotelnice, Trávniky, Vyšné hrady, Bôrovina, Miškovia, Holé Žiare, Na Vŕšku, Farská, Uhlisko, Horekoncovie, Konečný vŕšok, Nad Pasekami, Žleby, Malá Havrania, Poza Petrovú, Paninova dolina, Nižné Šramkovky, Uhlisko, Doliny, Kútova dolina, Zadný Krnáč, Lopušno, Za riekou, Hôrovka, Horné čerťaže, Plešivá, Suché, Medzi cestami, Podražie, Boroviny, Slatiny, Za Pavlovie horicou, Košariská, Roh Šíp

miesto inde

Dolný Kubín (282x), Zázrivá (223x), Kubín (220x), Veličná (171x), Dlhá nad Oravou (127x), Párnica (125x), Leštiny (107x), Malatiná (102x), Oravský Podzámok (97x), Pucov (85x), Záskalie, Dolný Kubín (84x), Pribiš (84x), Jasenová (74x), Medzibrodie nad Oravou (72x), Chlebnice (69x), Osádka (67x), Krivá (65x), Bziny (65x), Istebné (62x), Vyšný Kubín (61x), Žaškov (61x), Oravská Poruba (58x), Horná Lehota, Oravský Podzámok (53x), Sedliacka Dubová (49x), Poruba-Geceľ (49x), Kraľovany (45x), Dolná Lehota (38x), Revišné (38x), Veľký Bysterec (37x), Kňažia (31x)
miesto v Dolný Kubín
miesto v Zázrivá
miesto v Kubín

Podobné, okres Dolný Kubín:

2151x turistika, 1660x miesto, 164x orientačný bod, 61x strom, 55x chranený strom, 53x turistické informácie, 45x poľovnícky posed, 33x ohnisko, 32x prístrešok, altánok, 19x atrakcia, 9x štôlňa, 8x orientačná mapa, 7x miesto na piknik, 3x studňa, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Dolný Kubín

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-dolny-kubin.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.