Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Orava » okres Dolný Kubín » turistika » miesto

Miesto, okres Dolný Kubín

Miesto v okres Dolný Kubín

V okres Dolný Kubín sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Dolný Kubín:, 1 z 17

Nižná Roveň, Nad Dielcom, Poruba - Gecel, Beňovolehotský, Pod Kosiskom, Pod Vornice i pod medzu, Lániky, Malý Bysterec, Kurienkovy, Sedlisko, Záhumnice, Kúty, Močiar, Ski Park Racibor, Srňacie, Piatková, Stodolisko, Plačiská, Horná roveň, Nad Mostiskom, Zábrež, Dolina, Vrchvarta, Sihoť, Za parkanmi, Chotár, Hrádok u cmitera, Skalka, Za Segiňom, Slameník, Hubková Skalka, Nad baňou, Za cmiterom, Pod lipkou, V kruhu, Dolné pole, Vŕštek pod Holubovým, Horné pole, Horička, Sázalka, Lúžky, Dlhé hony, Lúžková Skalka, Nad Hrádkom, Pavlovka, Na doline, Stará tehelňa, Baňa, Doliny, Hliny, Repiská, Za rybníkom, Pod Laštekom, Starý cintorín, Kotelnica, Leštinské, Chodáci vrštek, Zvonica, Štepnica, Pod Slanou vodou

Miesto, okres Dolný Kubín:, 2 z 17

Rybník, Hlboké, Pod Muráňom, Chmeťovka, Záhrabová, Nad Pekárkou, Roveň, Košariská, Pekárka, Horné záhrady, Zápotočie, Hýlovské, Pálenice, Stodôlky, Panské záhrady, Zápotočie, Výhon, Záhumenice, Pridavky, Dolné záhrady, Nižné Slivkule, Záskalie, Štvrte, Hrady, Klobučná, Spišáková, Grúne, Malá Havrania, Závada, Malá Petrová, Bystrička, Petrová, Radové skaly, Dvorisko, Nad Oravou, Ulová, Laz, Hradská, Oržiská, Rovienka, Hôrka, Fľak, Šibenice, Rovienky, Kostolec, Na rovni, Kozínska, Demkovská, Stavy, Rovienky, Niže Revišného, Skalica, Proti Skalici, Závoz, Pri Končitom, Nad pastierňou, Hore koncová, Klince, Pod Pálenicou, Laz

Miesto, okres Dolný Kubín:, 3 z 17

Ráztoky, Kiškovie, Úboče, Hlboký, Paseka, Jarok, Skalky, Jefirny, Pod Skalicou, Hrúzova Jama, Ústranec a snoža, Humienec, Pasiečka, Laz, Za Dielom, Bielikovo, Šujovo, Ponad Sedlisko, Rozdiely, Na Laze, Brestoviny, Žilovo, Rokytník, Stodolisko, Roveň, Čertáš, Bláhovo, Pánsky Laz, Cepková, Na hore, Stráne a Lány, Sihoť, Močiare, Blatiny, PodDielom, Podlázok, Za brodom, Priečno, Úboč, Kušnérikovo, Sedlo, Plav, Barina jamka, Suroviny, Šindlárovo, Koprová, Do Doliny, Pod Hájom, Kamenisté, Zásuštie, Dolina, Kuhajdovo, Krivé hony, Žiarik, Za Lejšinu, Volárky, Nové diely, Matlákovo, Nad Hriadkovou dolinou, Čerťaž

Miesto, okres Dolný Kubín:, 4 z 17

Žiar, Daukovo, Za Žiarik, Do Črchliska, Za Dolinky, Višovca, Rovence, Boháčov Žiar, Škripňová, Pod Háj, Hore koncové, Túrova dolina, Nad Brehy, Lážťok, Pod Kýčerov, Hrickov Laz, Nad Benkovym, Abramovo, Roveca, Nad Okrúhlicou, Smrekové kúty, Pod Behárovo, Hrickova dolina, Pod Abramovo, Sihoť, Lázok, Nad Rakytiny, Klinkova dolina, Rakytiny, Dolina, Brežisko, Benkovo, Močiare, Šindlovo, Pod Leštinami, Pod Brnovo, Zadné hony, Ráztoky, Hrady, Nad Kiziskmi, Dolinky, Pleciská, Nad Piatkovou, Nad Daukovým, Halaškova úboč, Hlboké, Obločnica, Táborisko, Paseka, Jaloviarka, Pod vrchmi a skalkami, Pod Bobkovým, Liestiny, Bobková Čršĺa, Andrášov grúň, Hrúzov- laz Srňo, Bučiny, Za Stojkovom, Hlboká, Fizuren

Miesto, okres Dolný Kubín:, 5 z 17

Pod hate, Klince, Starý laz, Prikra, Grapy a Polianky, Za zárubou, Vrátno, Roveň, Paseka, Turikovo, Roveň Vyšná, Za Haj, Hate, Kotelnica, Paseka, Za ostrým vrchom, Lieštiny, Laz za vodou, Brečkovo, Racibor, Široká, Tomkovo Stodolisko, Račová, Doliny, Pod Kýčerou, Dielnice, Súše, Rakytník, Za červenou skalou, Uvažiská, Pod Pálenicou, Za grúňom a Drviská, Štít, Pod Lyscom, Veľké Holice, Merkovo, Dubová skalka, Húšť, Pod Grapy a Šindlárovo, Horná Šubovka, Polákovo, Hlboká jama, Buča, Horná stráň, Lúčky, Vypálená, Mišicovo, Za Kamenným grúnikom, Dielce, Na Čakanove, Za hutou, Pod Pálenicami, Pod Húšťou, Predné jamky, Pod Košariskami, Dolná Roveň, Pod Magurou, Michalkovo, Čurilovo, Vasilov

Miesto, okres Dolný Kubín:, 6 z 17

Kratiny, Poza, Bračkovo, Pavlašova jama, Pod Ráztokmi, Pod Zeleným, Za Migrovkou, Dolná stráň, Smolenova, Za Banským, Pod Bykmi, Kopanice, Nový Laz, Za vyšným mlynom, Sihoť, Malina, Lazy, Magura, Filipovo, Hate, Pod grúňom, Benčekovo, Makovisko, Vorzovka, Šlógy, Úšust, Hostovisko, Migrovka, Prostredné pole, Stodolisko, Turín, Banské, Osvaldovo, Nad Lánmi, Dlhá nad Oravou, Podančík, Lány, Podvrátno, Rapkov grúnik, Nad Skalkou, Noviny, Lázy, Dolinky, Košariská, Dva pne, Pod poľanou, Dolné Mláky, Dlhánsky Cickov, Oslisko, Dolinové brehy, Zadné jamky, Za Skalicou, Uhlisko, Vtáčnik, Zamianovo, Pod Grúňom, Studnička, Nad Ráztokmi, Horný kút, Za Grúňom

Miesto, okres Dolný Kubín:, 7 z 17

Príkra, Repiská, Stopňovo, Jasovo, Dolné Ovadovo, Lúky, Dlhá nad Oravou, Pod borovinou, Kutiny, Vŕšok, Kakyč, Repiská, Zadná Pálenica, Nad mohylkou, Horné Mláky, Horné Ovadovo, Košarisko, Za Kazovým dielom, Poruba- Geceľ, Niže dediny, Medzi Košariskami, Črchľa, Trsteník, Čakanovo, Pálenice, Javorová, Laz, Pastovník, Nad jazom, Hate, Pod horou, Pod Skalkou, Zadný Turínok, Malý Mikulovec, Predný Turínok, Stráň, Do Zábrežského, Šloga, Nové lazy, Roveň od Gecele, Nad prievozmi, Pištekovo, Malé Holice, Ráztoky, Jamy, Sosniakov močiar, Za príslopom, Paseka, Vaňová, Sviňacia lazina, Rakytiny, Skalica, Chudovsko, Jelšovo, Gašperovská, Bartová, Za Hlbokou, Šefranovo, Kolovratno, Koncom do lúk

Miesto, okres Dolný Kubín:, 8 z 17

Kobyláreň, Pod Behárovom, Rajčina, Roveň od Porubského, Stodolisko, Švanárovo, Janovie lazy, Kordošovo, Dlhé zeme, Tri kopce, Pod bukovinou, Ráztoky, Pod Veľkou chrasťou, Nižný Kuník, Za kaplicou, Jama, Dolinky, Borovsko, Paseky, Jurčov vŕšok, Sontagovske lúky dolné, Kurienkovský, Zadné hony, Uhlisko, Kamence, Brehy, Orava, Košariska, Údol, Horná Ulová, Hôrka, Sihla, Rajtovo, Pošmiharovo, Horica, Vasilovo, Krížova, Danielovec, Roveň, Mrkvisko, Mláka, Košariská, Jamy, Pod Ulovou, Pod Brezovcom, Pusté, Za skalami, Peniažkovo, Stodôlky, Pod Hrádkom, Brvenô, Dzurov laz, Sontagovské lúky dolné, Vŕšky, Rúbane, Predné hony, Pod Hájom, Kubaňovo, Pred Uhliskom, Pod kráčinami

Miesto, okres Dolný Kubín:, 9 z 17

Ráztoka, Stráň, Ploština, Močiarik, Pod košiarom, Pivnička, Homola, Za Vŕšky, Zemianske hony, Povrazy, Pod Homôľkou, Široká, Hora, Vŕštek, Poza vŕšky, Pastva, Za lúkami, Kňažia, Sontagovské lúky horné, Laziny, Hrady od vody, Hostovické, Roveň, Nad Ovsami, Krišková, Chmelience, Jelšava, Vôkolná, Dulová, Haraňovo, Kapúnovo, Suchá dolina, Za Mokrábovom, Babin kút, Grúň, Za kostolom, Hradisko, Čerťaž, Kopanice, Mokraď, Pod Blatá, Brodok, Pavlíkovo, Jariabková, Pod Zárubami, Na laz, Uhliská, Hôĺka, Setiská, Opáleniská, Setiská, Pošmihárovo, Háj, Marušnici, Chlievno, Pod vtáčnikom, Pltisko, Sverebcovo, Za Malinsko, Hrab

Miesto, okres Dolný Kubín:, 10 z 17

Bratikovec, Rovience, Pod viechami, Valecké, Brveník, Vlčia jama, Pod bučinou, Nad kostolom, Pod horou, Mláka, Kýčera, Košarisko, Zemianske Uhlisko, Kraviarsko, Prýslop, Košariská, Pod Kýčerou, Lán, Hriadky, Smejsová, Záhumenice, Stanova jamka, Pod Hunkovým, Pod krutkovým, Za Klinok, Sakalovo, Jančovie lúky, Nad Hájom, Paseka, Prostredný klin, Oblaznýk, Setisko, Kameň, Kubiznová, Langurovo, Hunkovo, Sekanýý háj, Medzi háje, Rosánovo, Za vrch, Dzurinovo, Veľká lúka, Prímostie, Balková, Pod bučíkom, Staré Lazy, Pasienkový Hrádok, Hnilický vŕštek, Hríbik, Červená skala, Pánsky les, Pod Polákovským, Kút, Pod Zárubou, Za lánom, Čierťaž, Jamy, Za krúžkami, Hlinický vŕštek, Danková

Miesto, okres Dolný Kubín:, 11 z 17

Pod ústrancom, Potok Kolesovo, Sená, Pod môstkami, Pod Laštekom, Do potokov, Zápač, Biela voda, Pasienková Danková, Hrubková, Doliny, Ondrejková, Pavlová, Prašivník, Budzovské, Kúťanka, Červené, Božie muky, Rakytník - Boky, Záložnica, Vyhnaná, Do Mlynovice, Mikušova jama, Široká dolina, Polianka, Háj, Mlynová, Zákľučie, Pálenička, Hubkovo, Kade, Kríže, Hladišova jama, Pálenica, Blážovo, Hony, Ústranec, Nad Ostricou, Kraversko, Stráň, Staškov, Klinék, Prte, Záložnice, Jamy, Mlynovica, Jamiská, Pod Vrbovo, Zábralie, Zadný Krnáč, Repkov vŕštek, Za mostíkom, Hore Ráztočným, Nad kopanicami, Pod Dielom, Havranský les, Jalová mohyla, Čereny, Nezníkom, Kaluž, Klobučnô

Miesto, okres Dolný Kubín:, 12 z 17

Zápravy, Bok, Pálenička Lán, Za prievalcom, Nad Pasekami, Chrášteľovo, Pod brezinu, Pod dielom, Siňava, Turanov, Brdce, Uhlisko, Domšiná, Veľká Fatra, Paseky, Na prepadlinách, Grapy, Bobišovie, Zraz, Suché, Nad ohradami, Dlhý lán, Hrabovec, Žlebovité, Medzihory, Pod Dúbravinou, Hoľa, Pod lazom, Nad Tesným brodom, Proti geceľu, Pokryváče, Za dielničnou mohylou, Nad močiarom, U pivničiarov, Lehotských Jama, Magura, Kordošovo, Zadné Jamy, Dropov diel, Pod cestou, Jamy, Priepasti, Kúty, Lániky, Dubovské lúky, Holé Žiare, Veterinárna nemocnica, Úplzeň, Koterce, Pod Zelenou, Konečný vŕšok, Ravenec, Dedkovo, Kundovie Horička, Kaňov, Pod Chrášteľovým, Pod Kamenným, Tokaniská, Pastovníky, Kyselov Laz

Miesto, okres Dolný Kubín:, 13 z 17

Za pivovarom, Dolná roveň, Pod lôhom, Dielnice, Dolné čerťaže, Záhradisko, Nad tehelňou, Za vodou, Do Poruby, Na sedlo, Chmelience, Plešivá - Balkán, Lúčky, Čierna mláka, Nad kostolom, Skalistá, Hlboká, Staniská, Kopanica, Veľký klin, Banisko, Pri Revišnom, Kroviny, Jelša s Koňuchovým, Pod topoľom, Moťkovie horička, Košariská, Za Martincovým, Homôlka, Dolné Žihľavy, Za pasekami, Hate, Parpuť, Okrúhly Laz, Plešivský Žiar, Paulíčková, Črchle, Trlište, Kozinec-Krytošová, Holá Poľana, Kostolná, Žleby, Zákluky, Skalený kríž, Do Žaškovských, Na Laze, Pod Lazmi, Čelo, Nad žrielom, Nad Úplzňou, Bátkovské, Hoľa, Lazy od Mlade, Prýpor, Mrzáčka, Za baňou, Lazy, Dvojaká mohyla, U troch kopcov, Kútova dolina

Miesto, okres Dolný Kubín:, 14 z 17

Zázrivka, Chmelience, Pred lazmi, Kozinec Laz, Pod Mníškov, Majerová, Pod novými lazmi, Košarec, Za skalou, Za Jalovým, Jasenia, Daromnina, Pred kvartielom, Riedky diel, Brestová dolina, Vrch Kozinec, Kákyčovo, Kúty, Hliny niže cesty, Jóboviská, Suchánka, Stožok, Pasienok, Lán, Mlaď, Úboč, Pod Hryzňou, Nezník, Lúčky za Veselovcom, Markovská, Pred Lehotou, Za vrchovou, Pod Rohoľou, Palačekovské, Boroviny, Baäa, Ploština, Doliny, Medzi jarkami, Pri Parputi, Chrasť, Maslová, Zabralský vŕštek, Pod Skalicou, Bôrovina, Za Pavlovie horicou, Spuštiak, Medzi skalicami, Čremoš, Lesy, Teplice, Na Martincovom, Havrania, Medzi cestami, Hliny vyše cesty, Pod dielcom, Jamy, Kút, Jamy, Lukačka

Miesto, okres Dolný Kubín:, 15 z 17

Nad Majerom, Gejgová, Široký grúň, Veľký Sám, Lazy, Košiar, Vrtielka, Mníška, Mihálovo, Medzi skalkami, Jalové, Slatiny, Kublovo, Biela voda, Starý kvartieľ, Bukovina, Nad mlynom, Borová, Pod skalou, Varečovské, Kantorovo, Za Magurou, Podražie, Sihoť, Stankov grúň, Jedlové, Rakytová, Trávniky, Plná roveň, Vrbina, Roveň, Grúnik, Mlynová, Hate, Kikirinda, Kňazová, Mohylnice, Noviny, Vaňova dolina, Košariská, Jazorisko, Borodovo, Hlboké košarisko, Lazy, Starý chodník, Kozákovo, Pod žriedlom, Rudné, Markov vrch, Nad Bysterským, Do lazu, Pod Žiar, Laz, Pod Skalkou, Polákovo, Vrchdiel, Čertovo koleso, Dolu grúňom, Ponad Chrasť, Hlohová, Krivé hony, Frnádlovo

Miesto, okres Dolný Kubín:, 16 z 17

Rybníky, Horné čerťaže, Uhliská, Veľká Havrania, Krížová, Podvornice, Nad židovským cintorínom, Pastovky, Piesky, Hradiská, Kútov vrštek, Čachovo, Kameňolom, Zadný Turanov, Bakovec, Mlynská, Mäsárová, Paninova dolina, Na vŕšku, Kraľovany, Ráztoky, Hôrovka, Dutkov vrch, Klimková, Chvost, Nižné Šramkovky, Brašeňovské, Malcovo, Pod Grúňom, Vrchlaz, Matlákovská, Pod kľúčom, Grúň, Zápač, Sihla, Stávka, Leštinský Lán, Šuhajová, Cepkovo, Dolné brehy, Majdová, Baštice, Mirogová, Nad Priehybou, Na dúbrave, Pri Háji, Uhliská, Roh Šíp, Vrchová, Mláky, Košariská, Za Muráňom, Líščie diery, Janíkova, Kubicová, Šrámková, Pastva, Breh, Červená hlina, Dolina pod Čiernym vrchom

Miesto, okres Dolný Kubín:, 17 z 17

Kotelnice, Predná dolina, Dolina, Za riekou, Za hlbokým jarkom, Salatín, Paseka, Pod Poliankami, Kopisko, Pod Mackovým, Oplašteky, Háj, Jóbov háj, Príslop, Lán medzi jamami, Medzi skalkami, Lazy, Za Ždiarmi, Jóbová les, U Bútorov, Drviská, Homola, Kliny, Šimove vŕšky, Za studienkou, Zadné kríže, Paseky, Nad Cepkovom, Farský folvárok, Úštiková, Kováčová, Mlynárová, Pod brány, Skotňa, Košariská od Mlade, Uhlisko, Kíčer, Priehyba, Ivašková, Pod Bralom

miesto inde

Dolný Kubín (284x), Zázrivá (220x), Kubín (176x), Veličná (169x), Dlhá nad Oravou (122x), Párnica (117x), Leštiny (105x), Malatiná (93x), Oravský Podzámok (92x), Záskalie, Dolný Kubín (86x), Pucov (81x), Pribiš (78x), Jasenová (72x), Medzibrodie nad Oravou (70x), Osádka (65x), Bziny (64x), Chlebnice (62x), Vyšný Kubín (61x), Istebné (60x), Krivá (59x), Žaškov (58x), Oravská Poruba (54x), Horná Lehota, Oravský Podzámok (49x), Poruba-Geceľ (45x), Veľký Bysterec (42x), Sedliacka Dubová (41x), Kraľovany (41x), Revišné (36x), Dolná Lehota (34x), Kňažia (31x)
miesto v Dolný Kubín
miesto v Zázrivá
miesto v Kubín

Podobné, okres Dolný Kubín:

1778x turistika, 1437x miesto, 127x orientačný bod, 59x strom, 54x chranený strom, 26x poľovnícky posed, 17x prístrešok, altánok, 15x turistické informácie, 13x atrakcia, 11x ohnisko, 6x orientačná mapa, 5x štôlňa, 4x miesto na piknik, 2x studňa, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Dolný Kubín

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-dolny-kubin.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.